Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Rozeznanie rynku

Pokaż wpisy z roku:

Opracowaniu 4 koncepcji oraz wykonania 4 dzieł w postaci kursów e-learningowych w formie samouczka

10.01.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń” zwraca się z prośba o dokonanie szacowania wartości zamówienia polegającego na  opracowaniu 4 koncepcji oraz wykonania 4 dzieł w postaci kursów e-learningowych w formie samouczka.

więcej...

Wycena wartości czterech spotkań (Partnerstwo. Etap 3)

10.01.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o wycenę wartości 3 typów spotkań (dwóch dwudniowych i jednodniowego) zgodnie z załączonym poniżej Formularzem cenowym - Załącznik nr 1. Wszystkie spotkania organizowane według poniższych typów będą odbywały się w Warszawie, hotele 3-gwiazdkowe w odległości max do 10 km od Dworca Centralnego. Zamówienie obejmuje w szczególności następujące usługi: przygotowanie i obsługę spotkania, usługę konferencyjną, usługę restauracyjną, usługę hotelową, zwrot kosztów podróży dla uczestników spotkań.

więcej...

Organizacja jednodniowego spotkania informacyjno-konsultacyjnego dla 224 osób dotyczącego prezentacji wyników pilotażu projektu

08.01.2018

Wycena szacunkowa zadania polegającego na organizacji jednodniowego spotkania informacyjno-konsultacyjnego dla 224 osób dotyczącego prezentacji wyników pilotażu projektu Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń, zwanego dalej „Spotkaniem”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój (PO WER). 

więcej...

Przeprowadzenie i organizacja szkoleń w ramach projektu „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej" - rozeznanie rynku

05.01.2018

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na przeprowadzeniu i organizacji szkoleń dla przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP), kuratoriów oświaty (KO), jednostek samorządu terytorialnego (JST) i innych placówek oświatowych związanych z pracą 
z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE).  

Wycenę, czyli uzupełnioną tabelę stanowiącą załącznik do ogłoszenia, proszę przesłać na adres mailowy: anna.roszkiewicz@ore.edu.pl, w terminie do dnia 11 stycznia 2018 roku.

 

więcej...

Weryfikacja merytoryczna i wprowadzenie zmian w modelowej koncepcji szkoły ćwiczeń

05.01.2018

Weryfikacja merytoryczna i wprowadzenie zmian w modelowej koncepcji szkoły ćwiczeń - szacowanie ceny zamówienia

Ośrodek Rozwoju Edukacji – beneficjent projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020 – poszukuje 5 wykonawców do weryfikacji merytorycznej i wprowadzenia zmian w modelowej koncepcji szkoły ćwiczeń.

Termin nadsyłania formularzy, zawierających informację dot. ceny brutto za jedną stronę opracowania  na adres szkolacwiczen@ore.edu.pl upływa 10 stycznia 2018 r. o godz. 10.00. 

więcej...

Szacowanie wartości zamówienia: Usługa cateringowa podczas jednodniowego spotkania dla 120 osób organizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Projekt „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1”.

05.01.2018

Szacowanie wartości zamówienia: Usługa cateringowa podczas jednodniowego spotkania dla 120 osób organizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Projekt „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1”.

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa podczas jednodniowego spotkania podsumowującego projekt „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1: Forum Partnerów Społecznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój.

Usługa cateringowa świadczona będzie w Warszawie. Miejscem realizacji spotkania będzie siedziba instytucji Zamawiającego.

Wycenę prosimy przesłać na adres: anna.kamont@ore.edu.pl najpóźniej do 8 stycznia 2018 r. do godziny 12.00. 
Niniejsze zaproszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2016.1020),
a złożona wycena nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

więcej...

Dokonanie oceny pracy konkursowej polegającej na opracowaniu programów nauczania wraz ze scenariuszami zajęć

03.01.2018

Zamawiający przedłuża termin składana oferty szacunkowej wyceny zamówienia do dnia 11.01.2018 do godz. 14:00

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (netto) następującego zadania:

Przedmiotem szacowania wartości zamówienia jest dokonanie oceny pracy konkursowej polegającej na opracowaniu programów nauczania wraz ze scenariuszami zajęć/lekcji , w wychowaniu przedszkolnym oraz dla poszczególnych etapów edukacyjnych.

więcej...

Opracowanie programów nauczania wraz ze scenariuszami zajęć

03.01.2018

Zamawiający przedłuża termin składana oferty szacunkowej wyceny zamówienia do dnia 11.01.2018 do godz. 14:00

W celu ustalenia wartości zamówienia  Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (netto) następującego zadania:


Przedmiotem szacowania wartości zamówienia jest opracowanie programów nauczania wraz ze scenariuszami zajęć/lekcji , w wychowaniu przedszkolnym oraz dla poszczególnych etapów edukacyjnych.

więcej...

Szacowanie wartości zamówienia: prowadzenie przez trenera spotkań dla zespołów autorów opracowujących kryteria weryfikacji. Projekt „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2”

02.01.2018

Szacowanie wartości zamówienia: prowadzenie przez trenera spotkań dla zespołów autorów opracowujących kryteria weryfikacji. Projekt „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2”.

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie 2 dwudniowych spotkań dla zespołów autorów opracowujących kryteria weryfikacji określone w podstawach programowych kształcenia w zawodach (jeden trener poprowadzi spotkania w ramach jednej z 25 grup branżowych. Wykaz grup branżowych w załączniku).

więcej...Dokument oglądany razy: 15 843